Inspekce, měření a testování

Udržení optimální kvality výroby DPS vyžaduje nasazení mnoha kontrolních systémů, ať už přímo ve výrobní lince, nebo v její blízkosti, či později v jednotlivých mezioperacích.  Kombinují se zde metody optické, elektrické, pro nepřístupná místa i rentgenové a další.