Služby

Mimo servisní úkony také nabízíme služby pro zlepšení procesů při výrobě DPS. Naši zákazníci si také mohou nechat otestovat DPS pomocí Flying Probe Testeru a rentgenu (popř. CT).

Zakázkové testování RTG, CT inspekce

Máte podezření či důvod že Váš vzorek je poškozen, nebo špatně smontován, nebo proběhl procesní krok, který jej poškodil? Potřebujete vědět co je uvnitř vzorku bez destrukce? Je pro Vás důležitá rychlost analýzy vzorku?
RTG-2.PNGNabízíme několik možností inspekce na zařízení a to podle velikosti vzorku a detekování problémů. S využitím urychlovacího napětí do 300kV, na zařízení Micromex 180 (Planar CT), Vtomex L240 (240kV, 180kV NF3 trubice), Vtomex M300 (300kV trubice) s rozlišením od 0,8um do 3,5mm.

S využitím těchto zařízení provádíme zakázkovou rentgenovou inspekci vašich výrobků. Tato nedestruktivní technologie vám prozradí, co se ukrývá uvnitř vzorku a to nejen v 2D pohledu ale i 3D. Jsme schopní Vám zkontrolovat elektronické sestavy (DPS), různorodé materiály, ale i biologické vzorky. Nabízíme jedinečnou možnost se ponořit do útrob vzorku a rozložit jej na mikrony. Základem takového testování je příprava, samotné testování a následné generování výsledků do reportu. Takovýto vzorek si sebou nese nezaměnitelný protokol inspekce, které je vždy dohledatelný i po delší době.

 
Kontaktujte nás

Měření kontaminace pájecí lázně

Proč měřit kontaminaci pájecí lázně?

Mereni-kontaminace-pajeci-lazne-2.jpgPro zákazníky, kteří odebírají pájku pro pájecí stroje, zajišťujeme v rámci ceny suroviny periodické rozbory kontaminace lázně stopovými prvky. Tato analýza zahrnuje všechny významné prvky působící jako škodlivé příměsi spolu s doporučením na možnou nápravu složení lázně.

Pravidelný rozbor je důležitý pro udržení správného složení pájecí lázně. V případě, že dojde k překročení doporučených limitů, může dojít v závislosti na typu příměsi např. ke zvýšení tvorby strusky nebo ke zhoršení kvality pájení (smáčení) či snížení pevnosti samotného spoje. U bezolovnatých lázní je potřeba také sledovat množství rozpuštěného olova v pájce, které nesmí přesáhnout předepsaný limit 0,1%, jak je uvedeno ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS).    

Kontaktujte nás

Měření kontaminace pájených sestav

Proč měřit kontaminaci pájených sestav?

Mereni-iontove-kontaminace-pajenych-sestav.jpgNabízíme měření kontaminace osazených DPS, prováděné podle metodiky IPC TM 650 na přístroji CONTAMINOMETER CM11+.

Pomocí této metody je možné zjistit, jaké faktory ve výrobním procesu nejvíce ovlivňují celkovou hodnotu iontové kontaminace desky, která je vyjádřena jako ekvivalent NaCl v µg / cm2. Výsledná hodnota by neměla přesáhnout limit 1,56 µg NaCl / cm2, který je uvedený v normě J-STD-001 neboť příliš vysoké hodnoty mohou způsobovat v přítomnosti vlhkosti svody, růst dendritů a v horších případech i korozi.  

V případech instalace námi dodaného zařízení je toto měření součástí optimalizace procesu a je obsaženo v ceně dodávky. V ostatních případech se jedná o placenou službu. 

Kontaktujte nás

Výroba tiskových šablon a masek pro pájení

Hledáte vhodnou tiskovou šablonu pro tisk pájecích past na DPS? Potřebujete zvýšit výtěžnost pájení?

Výroba tiskových šablon

V rámci komplexních služeb pro montážní proces dodáváme tiskové šablony pro tisk pájecích past a lepidel. Jsme schopni zpracovat data ve formátu Gerber, DXF   nebo vyrobit šablony z pozitivního filmu. 

 

Výroba masek pro pájení

Pro zvýšení kvality a výtěžnosti pájení i pro pájení sestav s nepravidelným obrysem jsou výhodným řešením pájecí masky. Provádíme konstrukci a výrobu takových masek z kompozitních materiálů a nesmáčivých kovových materiálů (speciální austenitická ocel, titan, molybden, wolfram.) Pro náročné sestavy zajišťujeme tyto masky v plně antistatickém provedení. 

Kontaktujte nás