Služby

Mimo servisní úkony také nabízíme služby pro zlepšení procesů při výrobě DPS. Naši zákazníci si také mohou nechat otestovat DPS pomocí Flying Probe Testeru.

Testování zákaznických sestav

Zabýváte se výrobou malých výrobních dávek, popř. prototypovou výrobou? Potřebujete testovat a nechce se Vám vyrábět fixtura s pevným rastrem kontaktovacích pinů?

Nabízíme možnost funkčního testování zákaznických sestav technologií Flying Probe na stroji  Flying Probe Tester Pilot 4D V8 od firmy Seica. Změříme Vám všechny běžné elektrické veličiny a provedeme optické testy.

Kontaktujte nás

Měření kontaminace pájecí lázně

Proč měřit kontaminaci pájecí lázně?

Pro zákazníky, kteří odebírají pájku pro pájecí stroje, zajišťujeme v rámci ceny suroviny periodické rozbory kontaminace lázně stopovými prvky. Tato analýza zahrnuje všechny významné prvky působící jako škodlivé příměsi spolu s doporučením na možnou nápravu složení lázně.

Pravidelný rozbor je důležitý pro udržení správného složení pájecí lázně. V případě, že dojde k překročení doporučených limitů, může dojít v závislosti na typu příměsi např. ke zvýšení tvorby strusky nebo ke zhoršení kvality pájení (smáčení) či snížení pevnosti samotného spoje. U bezolovnatých lázní je potřeba také sledovat množství rozpuštěného olova v pájce, které nesmí přesáhnout předepsaný limit 0,1%, jak je uvedeno ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS).    

Kontaktujte nás

Měření kontaminace pájených sestav

Proč měřit kontaminaci pájených sestav?

Nabízíme měření kontaminace osazených DPS, prováděné podle metodiky IPC TM 650 na přístroji CONTAMINOMETER CM11+.

Pomocí této metody je možné zjistit, jaké faktory ve výrobním procesu nejvíce ovlivňují celkovou hodnotu iontové kontaminace desky, která je vyjádřena jako ekvivalent NaCl v µg / cm2. Výsledná hodnota by neměla přesáhnout limit 1,56 µg NaCl / cm2, který je uvedený v normě J-STD-001 neboť příliš vysoké hodnoty mohou způsobovat v přítomnosti vlhkosti svody, růst dendritů a v horších případech i korozi.  

V případech instalace námi dodaného zařízení je toto měření součástí optimalizace procesu a je obsaženo v ceně dodávky. V ostatních případech se jedná o placenou službu. 

Kontaktujte nás

Výroba masek pro tisk a pájení

Hledáte vhodnou tiskovou šablonu pro tisk pájecích past na DPS? Potřebujete zvýšit výtěžnost pájení?

Výroba masek pro tisk

V rámci komplexních služeb pro montážní proces dodáváme tiskové šablony pro tisk pájecích past a lepidel. Jsme schopni zpracovat data ve formátu Gerber, DXF nebo vyrobit šablony z pozitivního filmu. 

Výroba masek pro pájení

Pro zvýšení kvality a výtěžnosti pájení i pro pájení sestav s nepravidelným obrysem jsou výhodným řešením pájecí masky. Provádíme konstrukci a výrobu takových masek z kompozitních materiálů a nesmáčivých kovových materiálů (speciální austenitická ocel, titan, molybden, wolfram.) Pro náročné sestavy zajišťujeme tyto masky v plně antistatickém provedení. 

Kontaktujte nás