Podpora výroby

Generátory dusíku

Technologie na výrobu plynného dusíku prodělávají výrazný rozmach a rozvoj na trhu v České a Slovenské republice. Snaha provozovatelů snižovat náklady a udržet si tak svoji konkurenceschopnost a profitabilitu podporuje prodej generátorů dusíků a investice do technologií, které se velmi rychle vrátí, a pak spoří provozní náklady.

Vlastní stanice na výrobu plynného dusíku pro pájecí technologie a jejich využití v porovnání s běžně dostupnými zdroji dusíku, má „velmi“ krátkou návratnost. Generátory jsou při dodávkách nastaveny na potřebnou čistotu dusíku dle užívaného typu pájecí technologie. Čistota vyráběného dusíku má zásadní vliv na provozní náklady. Rozdíly ve spotřebě stlačeného vzduchu ve vazbě na čistotu dodávaného dusíku jsou v desítkách procent, což výrazně ovlivňuje návratnost investice.

Investicí do vlastního generátoru eliminujete náklady na kupovaný dusík, s tím odpadají problémy s dodávkou, manipulací, skladováním a dodržováním bezpečnostních předpisů při manipulaci s vysokotlakovými lahvemi nebo nákupem kapalného dusíku.

Vyvíječe Parker domnick hunter NitroSourceMIDIGAS nové generace přinášejí možnost výroby ultračistého dusíku ze stlačeného vzduchu (standardně čistota až 10 ppm = 99,999 % N2) s vůbec nejnižšími dosažitelnými náklady a dále eliminuje potřebu dodávek dusíku ve vysokotlakých lahvích (možnost úspory až 90 % nákladů) nebo nákupu kapalného plynu.