NITROSource PSA

Gene­rá­tory dusíku NIT­RO­Source PSA obsa­hují dvou­pro­sto­rové adsorpční komory z pře­tla­čo­va­ného hli­níku, které jsou napl­něny uhlí­ko­vým mole­ku­lár­ním sítem.

Nový koncept od firmy Parker využívá spolehlivou metodu tlakové cyklické adsorbce (Pressure Swing Adsorption — PSA), kterou doplňuje o zcela nový speciální systém „ekvalizace tlaků“ a je nově doplněn unikátním systémem řízení Energy Saving Technology — EST. Vyrovnáváním přetlaku v adsorbčních komorách s molekulárním sítem (Carbon Molecular Sieve — CMS) během pracovních cyklů je dosaženo značně nižšího poměru mezi potřebným  množstvím  stlačeného vzduchu a výstupním objemem dusíku (v průměru o 20 %), a tím ke značným úsporám energie.
  • Trvale řízená čis­tota dusíku zabu­do­va­ným ana­ly­zá­to­rem včetně ByPass
  • Nízká měrná spo­třeba stla­če­ného vzduchu
  • Pro­sto­rová nená­roč­nost při insta­laci a nízké ser­visní náklady — pro­hlídka 1× ročně
  • Uni­kátní sys­tém řízení EST
  • Život­nost 10 a více let bez nut­nosti výměny mole­ku­lár­ního síta
Michal Duda obchodní zástupce
(pájení)
mobil
+420 724 018 761
email
m.duda%a-t%pbt.cz

Máte dotaz? Napište mi.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.