Osazování

Osazovací automaty

Osazovací automaty elektronických součástek nabízejí osazování SMD součástek, THT součástek i osazování doplňujících komponent na deskách plošných spojů (DPS), nutných pro jejich funkci nebo použití (štítky, mechanické vymezovače ap.), případně mohou dispendovat různé materiály, především pasty nebo lepidla. Podle rozsahu zajištění těchto funkcí se liší svou univerzálností.  

Obvykle jsou kategorizovány podle účelu využití a kapacity,  a jako takové bývají rozlišovány malosériové, středně sériové a velkokapacitní automaty, velmi často je posuzována jejich míra flexibility. Flexibilitou u těchto strojů je myšlena především přizpůsobivost vůči šíři sortimentu součástek, rozsahu možných operací, rychlosti výrobních změn. Tyto požadavky se mohou lišit podle zamýšleného charakteru výroby. Stále důležitějším požadavkem, který do značné míry ovlivňuje efektivitu vynaložených prostředků, je spolehlivost strojů a zajištění jejich provozu. Jako u většiny sofistikovanějších strojů, i tady se do tohoto parametru promítají dlouholeté výrobní zkušenosti výrobce a míra jeho koncentrace v dané oblasti. Mezi významné návaznosti na další oblasti patří vazba na skladování součástek a identifikaci produktů nebo zajištění vhodných pracovních podmínek, např. adaptabilita na čisté prostory nebo zajištění tlakového vzduchu vhodnými kompresory.