Čištění sestav s BTC komponenty - workshop v PBT Works

Minulý týden jsme měli tu čest uspořádat seminář na téma Čištění sestav s BTC komponenty, kterým naše zákazníky provázel velmi zkušený odborník pan Vladimír Sítko. Děkujeme za podporu firmě PBT Works na jejíž půdě se seminář konal, za což jsme jim nesmírně vděční.

Seminář nakonec proběhl ve dvou termínech kvůli přihlašenému počtu účastníků. Během semináře se pan Sítko věnoval technologii mytí z několika úhlů pohledu. Účastníci měli možnost prozkoumat jak teoretickou, tak praktickou část této technologie.

Nemohli jsme samozřejmě opomenout samotná zařízení. Účastníci měli možnost prohlédnout si výrobu a fungování těchto zařízení v praxi.

Den před samotným seminářem jsme se také s některými potkali v místní hospůdce Harcovna, kde účastníky čekal program i s praktickou části :)

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na této události podíleli a těšíme se na další společná setkání.