Podpora výroby

Skladovací systémy

Skladování součástek pro SMT a THT obvykle sleduje tři důležitá kritéria: vlastní skladovací prostředí, úroveň systému evidence a informačního systému a automatizaci procesu. Skladovací prostředí řeší teploty,  vlhkost nebo prašnost okolí skladovaných součástek, jejich kvalitu a hlídání, resp. zajištění. Systém evidence a informací nabízí různou úroveň sběru dat o součástkách, výstupů a provázanosti nejčastěji na ERP systémy. Míra automatizace procesu souvisí s rychlostí dostupnosti potřebných komponent.

Velmi důležitou otázkou je kapacita skladu a jeho další rozšiřitelnost, stejně jako požadavek velikost plochy skladu vzhledem k potřebám jeho kapacity. V rámci organizace výroby jsou obvykle sledována dvě různá řešení – příruční sklady pro velmi frekventované součástky, které se nalézají poblíž osazovacích automatů a mohou mít menší kapacitu nebo centrální sklady mimo výrobní prostory. Podle rozsahu výroby mohou být obě řešení spojena v jedno. V této souvislosti bývá často řešeným problémem i počítání součástek, výroba dusíku.

V automatickém provedení pak přinášejí obrovskou úsporu lidské práce a odstranění chyb při přímém propojení s osazovacími automaty a skladovou evidencí do vnitropodnikových informačních systémů.