Osazování

Ruční manipulátory

Ruční manipulátory jsou jednoduchá osazovací pracoviště SMD součástek v elektronickém průmyslu. Zajišťují spolehlivější a přesnější práci proti ručnímu osazení součástek, a větší efektivitu osazování. Nabízeny jsou s naváděním na pozice součástek nebo v jednodušší podobě bez navádění. Součástí může být i dispenzer pro nanášení pasty nebo lepidla. Polohování ručních manipulátorů je manuální, vyžadují trvalou přítomnost pracovníka. V jednodušších případech nevyžadují napojení na žádné vnější zdroje, u sofistikovanějších provedení vedle elektřiny je nutný často tlakový vzduch, tedy vhodný kompresor.