Mytí a lakování

Lakování DPS

Lakování osazených DPS je metoda, jak ochránit elektronické výrobky před vlivy vnějšího prostředí – hlavně působením chemických látek, teploty, vlhkostí ale i před otřesy a vibracemi. Jedná se především výrobky v odvětví letectví, automobilového, vojenského, telekomunikačního, lékařského a spotřebního průmyslu.

Existuje několik klasických metod pro nanášení ochranných laků v odvětví SMT. Jsou to zejména namáčení, ponorem, stříkání a nanášení štětcem. Nevýhodou těchto metod je nutnost zakrývat (maskovat) místa, která nemají byt pokryta lakem. Proces maskování přitom výrazně zpomaluje a prodražuje celý proces lakování.

Systémy od firmy TTnS umožňují nanesení ochranného laku v definované oblasti a v dané tloušťce bez nutnosti maskovaní, tzn. jedná se o technologií selektivního lakování. Pro samotný proces selektivního lakování je důležitá jeho přesnost, opakovatelnost, rychlost a konečně i možnost kontroly celého procesu.