Pečujte o pájecí hroty!

Uživatelé ručních pájedel jsou rádi, když jejich pájecí a odpájecí hroty vydrží dlouho a stále dobře slouží. Pájecí hroty, které pájku kvůli značné oxidaci netaví dost rychle, snižují produktivitu. Pro efektivní pájení je třeba pájecím hrotům věnovat zvláštní péči.

Pájecí hrot je „srdcem“ pájedla. Jeho úkolem je přenos tepla prostřednictvím pájky z topného tělíska do pájeného spoje. Podle typu pájedla a pro různé aplikace jsou k dispozici různé typy hrotů. Předpokladem pro provedení dobrého pájeného spoje je: správný tvar hrotu, perfektní přenos tepla, vynikající stav hrotu, spolehlivost procesu. 

Pájecí hrot by měl kromě toho zajistit obsluze potřebnou citlivost. Pájecí hroty ERSADUR s dlouhou životností jsou určeny pro nepřetržitý provoz a pro dosažení vysoce kvalitních výsledků. Jsou galvanicky opatřeny kovovým povlakem a přídavnými vrstvami chromu, které hroty chrání proti korozi a oxidaci. Tento výrobní proces vyvinula a používá ho výhradně Ersa. Dokonalá tepelná vodivost hrotů ERSADUR chrání topné tělísko před přehřátím a předčasným opotřebením.  Ersa nabízí ucelenou řadu pájecích hrotů pro různorodé aplikace.

Důležitá fakta
 • Když pájecí hrot zůstane dlouho horký, oxiduje nebo černá. Zoxidovaný hrot již není „smáčivý“, nebo nedostatečně taví pájku.
 • Čím vyšší je pracovní teplota hrotu, tím rychleji postupuje oxidace a životnost hrotu se zkracuje
 • Pájedla, která automaticky přecházejí do pohotovostního režimu s nižší teplotou, prodlužují životnost hrotu.
 • Oxidace hrotu postupuje velmi rychle, když se hrot „škvaří“ bez pájky na špičce. To se stává, když například hrot po očištění ihned nesmočíte v pájce.
 • Nadměrný mechanický tlak při pájení zkracuje životnost hrotu.
 • Správná péče o hrot výrazně prodlužuje jeho životnost.
 • Bezolovnaté pájení vyžaduje vyšší teploty, je vůči hrotu agresivnější a vždy způsobuje zkrácení životnosti hrotu.

VIDEO: Ersa radí #1 - Péče o pájecí hroty (Ersa explains #1 – Soldering tip care)

Zvláštní péče:

 • Po každém použití pájecí hrot otřete o mírně navlhčenou houbičku. Alternativně lze hrot otřít nasucho drátěnkou.
 • Než pájedlo odložíte do držáku, vždy špičku hrotu smočte čerstvou pájkou.
 • Vždy používejte co nejnižší možnou pracovní teplotu.
 • Nikdy nenechávejte pájedlo „škvařit“ bez dozoru. Pájedlo uveďte, pokud je to možné, do automatického pohotovostního stavu, případně ho vypněte, když ho nepoužíváte.
 • Při pájení nikdy nepoužívejte nepřiměřený mechanický tlak.
 • Zoxidovanou vrstvu lze z pájecího hrotu snadno odstranit, pokud je zjištěna včas. Včasné zjištění a odstranění výrazně prodlužuje životnost hrotu.
Odstranění zoxidované vrsty nebo renovace hrotu se provádí ve čtyřech postupných krocích:
 
 1. očištění vlhkou houbičkou,
 2. očištění drátěným kartáčkem,
 3. aplikování chemického oživovacího prostředku na hroty (pocinovací tableta),
 4. znovupocínování dutým pájecím drátem s tavidlem.

V naší nabíce naleznete:
 
 • Houbičky na vlhké čištění - Houbička nesmí být suchá ani potopená ve vodě, tzn. jen navlhčená. Používejte destilovanou vodu místo vody z vodovodu, v které jsou minerály a další látky urychlující korozi. Používejte zásadně houbičky určené pro čistění hrotu (např. houbičky na nádobí mohou díky dalším látkám agresivně působit na hrot).
 • Suchá drátěnka Ersa Suchá drátěnka Ersa je alternativou k navlhčené houbičce a osvědčuje se především při bezolovnatém pájení, které vyžaduje vyšší pracovní teploty a je vůči hrotům agresivnější. Čištění pájecích hrotů nasucho má několik podstatných výhod. Hrot se tak prudce neochladí a nedojde k jeho znečištění zbytky ze špinavé houbičky. Díky mírné abrazivnosti speciálního drátěného pletiva, z něhož je drátěnka vyrobena, lze snadno odstranit nahromaděné vrstvy na hrotu.
 • Pocinovací tablety - ECOLOY Tippy je určen pro rychlé a snadné očištění a pocínování pájecích hrotů. Obsahuje vysoce kvalitní bezolovnatý prášek slitiny Sn97Cu3 s přídavkem aktivizujících přísad. Slitina pro pocínování je kompatibilní se všemi běžnými pájkami (včetně slitin s obsahem olova). Tabletu lze tudíž bez potíží použít jak v kombinaci s bezolovnatými, tak také s olovnatými dráty. ERSA Tip-Reactivator je určen pro regeneraci zoxidovaných pájecích hrotů. Je účinný i při nízkých teplotách. Zahřátý pájecí hrot se pouze otírá o povrch regenerační směsi.