Změny v PBT Rožnov p.R., s.r.o

Začátkem r. 2015 došlo k oddělení společností PBT Rožnov p.R., s.r.o. a MEAS CZ, s.r.o., a to jak majetkově, tak i organizačně.

PBT Rožnov p.R., s.r.o., se během 25-ti let své existence etablovala jako dominantní dodavatel zařízení, materiálů a služeb pro elektrotechnický průmysl v rámci České a Slovenské republiky. Zároveň rozvíjela vlastní výrobní program – čisticí a sítotisková zařízení pro elektroniku v dceřiné společnosti MEAS CZ s.r.o. PBT Rožnov realizovala obchodní a servisní podporu pro ČR a SR i celosvětový trh.

Od počátku r. 2015 se tyto firmy plně oddělily. Spolu s tím proběhla i změna vlastnických struktur. Současně s tím společnost MEAS CZ změnila název na PBT Works s.r.o. Nově samostatná firma PBT Works pokračuje ve výrobním programu. Pod vedením Ing. Vladimíra Sítka a syna Ing. Roberta Sítka se soustředí na vývoj, výrobu marketing a prodej vlastních sítotiskových a mycích zařízení.

Obě firmy budou i nadále spolu spolupracovat, PBT Rožnov p.R., s.r.o. vedena Ing. Antonínem Kubíkem, zůstává distributorem zařízení z produkce PBT Works s.r.o. pro Českou republiku a Slovenskou republiku.