323-ITV

Ideální alkoholové tavidlo s širokým procesním oknem s použitím i pro pěnový fluxer.

Toto tavidlo od firmy Balver Zinn - Cobar je použitelné ještě i pro olovnatý proces. Dodání je možné v 10l kanystrech.
 
Báze rozpouštědla Alkoholová
Bod vzplanutí (°C) 13
Klasifikace tavidla (IPC-ANSI-J-STD-004) REL0
Obsah pevné složky (% w/w) 2,27
Hustota (g/ccm) ± 0,5 % při 20 °C 0,835
Číslo kyselosti (mg KOH/g ) ± 2,5 % 21,93
Test na halogenidy (AgNO3) Negativní
Test na halogenidy (Potenciometricky) Negativní
David Pisárik obchodní zástupce (pájecí materiály)
mobil
+420 725 404 124
email
d.pisarik%a-t%pbt.cz

Máte dotaz? Napište mi.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.