Spotřební materiály

Tavidla

Smysl tavidla spočívá v podpoře smáčení, v odstranění oxidů a ostatních nečistot z povrchů, které mají být spojeny. Tavidlo má současně i celou řadu dalších funkcí, které můžeme shrnout následovně:

  • zabránit přístupu reakčních prvků do oblasti vytváření pájeného spoje
  • chránit očištěné kovové plochy před vnikem oxidů během ohřevu až do okmažiku vytvořeného spoje
  • přispět k rovnoměrnému rozložení a dosažení teploty tavení na ploše celé pájené plochy
  • vytvořit prostředí s nízkým povrchovým napětím rozhraní pájka-tavidlo

Existují dva přístupy k aplikaci tavidel. Podle toho se rozlišují kapalná tavidla především pro pájení vlnou a dále tavidla obsažena v pájecích pastách.  Základní rozdělení tavidel:

typ základní složka tavidla aktivátor tavidla
pryskyřičná tavidla kalafuna (rosin) bez aktivátoru
halogenové
bezhalogenové
jiné pryskyřice (resiny)
organická tavidla vodou rozpustné
vodou nerozpustné
anorganické soli chlorid amonný
bez chloridů amonného
kyseliny fosforečná
ostatní
alkálie aminy nebo amoniaky