Spotřební materiály

Tavidla

Smysl tavidla spočívá v podpoře smáčení, v odstranění oxidů a ostatních nečistot z povrchů, které mají být spojeny. Tavidlo má současně i celou řadu dalších funkcí, které můžeme shrnout následovně:

  • zabránit přístupu reakčních prvků do oblasti vytváření pájeného spoje
  • chránit očištěné kovové plochy před vnikem oxidů během ohřevu až do okmažiku vytvořeného spoje
  • přispět k rovnoměrnému rozložení a dosažení teploty tavení na ploše celé pájené plochy
  • vytvořit prostředí s nízkým povrchovým napětím rozhraní pájka-tavidlo

Existují dva přístupy k aplikaci tavidel. Podle toho se rozlišují kapalná tavidla především pro pájení vlnou a dále tavidla obsažena v pájecích pastách.  Základní rozdělení tavidel, které nabízíme:

typ základní složka tavidla aktivátor tavidla
pryskyřičná tavidla kalafuna (rosin) bez aktivátoru
halogenové
bezhalogenové
jiné pryskyřice (resiny)
organická tavidla vodou rozpustné
vodou nerozpustné