Spotřební materiály

Pájecí dráty

Na světě se spotřebuje ročně pro elektrotechnický průmysl několik desítek tisíc tun pájecích materiálů. Tyto patří do skupiny kovů označovaných měkké pájky. Jednou z forem pájky je pájecí drát nebo trubičkový (dutinkový) drát. Dříve byly pájky tvořeny především slitinami olova s cínem,  které byly doplněny pár procenty dalšího kovu (nejčastěji stříbra (Ag), antimonu (Sb) pro úpravu vlastností pájeného spoje, popř. s přidáním vizmutu (Bi) a india (In) neobsahující cín. V naší nabídce naleznete olovnaté i bezolovnaté pájecí dráty (někdy nazývány pájecí cín, cínová pájka, bezolovantý cín). Olovnaté pájky (SnPb) byly používány v elektronickém průmyslu řadu let pro své výborné fyzikální a chemické vlastnosti, dobrou spolehlivost a příznivé ekonomické parametry. Pro strojní a také i  ruční pájení měkkými pájkami v elektronice se dle doporučení směrnice Evropského parlamentu cca od roku 2006 prosazuje pájka s nízkým obsahem ( kolem 0,2 - 0,5%) olova, primárně z ekologických důvodů (výjimky platí pro pájení v medicíně, letectví / kosmonautice, vojenství a částečně také v automobilovém průmyslu.).