ZESTRON Resin Test

Test kit pro indikaci zbytků pryskyřice z tavidel po pájení na povrchu DPS.

ZESTRON® Resin Test umožňuje dočasnou vizuální indikaci tavidlových zbytků na bázi pryskyřice a jejich lokální distribuci na ploše DPS pomocí barevné hnědé reakce. Kritické zbytky pryskyřice, které snižují adhezi konformního krytí a způsobují jeho delaminaci, lze takto lokalizovat a ve výrobním procesu odstranit pomocí čištění.Tímto způsobem lze také kontrolovat jedno z kritérií normy J-STD 001 na max. přípustné množství pryskyřice na desce plošného spoje <40 μg/cm².

Tento test doplňuje výsledky podobných testů, jako je ZESTRON Flux Test a měření povrchové iontové kontaminace (metoda ROSE).
  • Lokální detekce zbytků pryskyřice na povrchu elektronických sestav.
  • Ideální nástroj pro vizualizaci čirých zbytků pryskyřic na kontaktních ploškách.
  • Rychlá a jednoduchá metoda stanovení, nevyžaduje odborné školení.
  • Nevyžaduje speciální laboratorní vybavení.
  • Přijatelná cena za jeden provedený test.
  • Přenosná sada pro použití kdekoli ve výrobě.
  • Nenáročná na místo a investiční náklady.
Ing. Michal Šaffer obchodní zástupce (čisticí materiály, mytí, sítotisk)
mobil
+420 724 026 675
email
m.saffer%a-t%pbt.cz

Máte dotaz? Napište mi.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.