Spotřební materiály

Materiály pro čištění

Čisticí prostředky firmy Zestron jsou předně určeny pro čištění nejen DPS v elektrotechnické výrobě. Své uplatnění nacházejí především v aplikacích jako je čištění elektronických sestav od zbytků tavidel po pájení,  mytí tiskových šablon od zbytků pájecí pasty nebo SMD lepidla, anebo při čištění pájecích palet, filtrů a chladičů z pájecích zařízení. Ze širokého sortimentu čistidel lze vybrat vhodný produkt jak s ohledem na typ znečištění, tak také na způsob použití – pro ruční nebo strojní čištění, ať už s podporou postřiku, nebo ultrazvuku. Firma Zestron dnes nabízí celkem čtyři typové řady produktů, které se vzájemně liší svými vlastnostmi, mechanismem rozpouštění a účelem použití:
  • ATRON: založen na bázi povrchově aktivních látek rozpuštěných ve vodě; 
  • VIGON: založen na bázi mikrofáze organického rozpouštědla ve vodě (dvoufázové roztoky); 
  • ZESTRON: založen na bázi čistě organického rozpouštědla s vysokým bodem vzplanutí;
  • HYDRON: založen na bázi mikroemulze organického rozpouštědla ve vodě (jednofázové roztoky).