Sítotisk a dispendování

Sítotisky

Sítotisk nebo také šablonový tisk je nejrozšířenější metodou nanášení pájecí pasty nebo podobných materiálů na DPS v SMT technologii nebo v tenkovrstvých aplikacích. Méně často je využíván i k aplikaci lepidel. Nanášení je prováděno tiskem přes síto napnuté na pevném rámu nebo přes šablonu, kterou je nutno uchytit do tiskového stroje obvykle přes speciální napínací rám. Obvykle se v těchto souvislostech mluví o dvou základních tiskových formátech podle velikosti použitelné šablony, tj. o 23“ nebo 29“ formátu, v souvislosti např. s osvětlovací technikou jsou nabízeny i formáty pro delší tisky. Zajištění přesnosti a reprodukovatelnosti tisku je jedním z důležitých hledisek u malých sítotisků, u velkých linkových strojů je to hlavně flexibilita v nabídce doplňkových funkcí. V posledním čase roste zájem především o 100% 3D kontrolu po tisku se zpětnou vazbou na nastavení parametrů stroje.