Sítotisk a dispendování

Dispenzery

Proces dispendování v SMT technologii bývá často chápán jako analogie tisku pájecích past nebo lepidel pro SMD montáž součástek nebo jde o přípravu a nanášení různých viskózních materiálů, které jsou pro zajištění funkce nebo přípravy výrobku nutné. Dispenzery jsou nabízeny jako samostatné výrobní zařízení, v rámci SMT technologie bývájí velmi často součástí i jiných operací, např. jako doprovodná operace při tisku past a lepidel u sítotisků nebo především jako součást osazovacích automatů.

Podobně jako u osazovacích automatů je u dispenzerů (dávkovačů) důležitým hlediskem požadavek na kapacitu výroby, ale i velikost dávek materiálu a přesnost jejich nanášení, stejně tak ale i na viskozitu nanášeného materiálu. Podle těchto požadavků je obvykle vybrána vhodná dispendovací metoda nebo konkrétní dispendovací ventil. Klasické tlakové nebo šroubové ventily souvisejí s kontaktním dispendováním a jsou velmi dobře použitelné pro jednodušší úlohy. V posledním čase se stále více prosazuje produktivnější a přesnější bezkontaktní dispendování na DPS, spojené hlavně s piezo flow ventily nebo jet ventily. Velmi důležitými hledisky bývá dávkovací spolehlivost ventilu a jeho čistitelnost.