Pájení

Selektivní pájení

Ersa je celosvětový lídr v oblasti strojů pro selektivní pájení. Špičková technologie a modulární konstrukce splňuje ty nejvyšší nároky na flexibilitu a výkon selektivních pájecích strojů. Tyto selektivky jsou díky širokému sortimentu typů strojů dostupné pro jakoukoliv společnost. Řada strojů VERSAFLOW, ECOCELL, ECOSELECT a SMARFFLOW nabízí optimální řešení pro všechny typy zákazníků.

V principu jde o postup shodný s pájením vlnou, avšak tavidlo je nanášeno selektivně, zpravidla postřikovým fluxerem, jen na místa určená k pájení a následně miniaturní tryska provede zapájení pouze požadovaných bodů. Používá se zvláště pro pájení DPS s různě velkými a odlišnými součástkami, hlavně pak pro pájení součástek s vývody vedenými skrz desku. 

Obecně lze výhody strojního selektivního pájení shrnout do následujících bodů: nejvyšší možná kvalita pájených spojů; nulové defekty; výrazné úspory (provozní náklady, mzdy, touch-up, rework, atd.); stoprocentní reprodukovatelnost; dokumentovatelnost všech procesních parametrů; vysoká flexibilita (každý spoj lze „programovat“ zvlášť); automatizace a efektivní bezpečná manipulace s DPS.