Pájení

Pájecí vlny

Pájení vlnou se používá několik let jako osvědčený způsob pájení DPS. Jeho předností je vysoký stupeň automatizace umožňující vytvářet v procesu velký počet pájených spojů v relativně konstatních podmínkách s nízkými provozními náklady. Deska s osazenými součástkami je uložena na dopravník a tímto je řešený plynulý přechod DPS přes zařízení pro pájení vlnou a  přes jednotlivé části procesu: nanesení tavidla, předehřev, pájení na vlně, chlazení.

Vlajkovou lodí firma Ersa zařízení pro pájení vlnou je POWERFLOW N2 což je 100% tunelové zařízení v N2 provedení vyvinuto speciálně pro zvládnutí problémů spojených s použitím bezolovnatých pájecích slitin. Nabízí úsporu více jak 90% svých provozních nákladů. Pájecí vlna je schopna zpracovávat DPS až do šířky 500mm a nabízí modulární koncepci konfigurace předehřevů (středovlnné IR, spodní a horní konvekce, krátkovlnné IR). Pokud je potřeba, tak lze standardní délka předehřevů 1,8 m rozšířit na 2,4 m nebo až 3,0 m. Pájecí vlna nabízí i širokou nabídku různých konfigurací pájecích trysek pro eliminaci pájecích vad.