PILOT V8

PILOT V8 NEXT  představuje komplexní řešení pro všechny, kdo požadují maximální výkon: nejvyšší zkušební rychlost, nízké až střední výrobní dávky, flexibilní zastřešení testů pro prototypizaci, výrobu, nebo opravu jakéhokoliv typu PCB.

Svou vertikální architekturou je optimálním řešením pro oboustranné souběžné testování UUT. To zvyšuje propustnost a pružnost testování a zároveň zaručuje rychlé, přesné, spolehlivé a opakovatelné testování a úplnou dostupnost všech mobilních zdrojů pro testovanou jednotku.
Toto řešení představuje důležitou technologickou inovaci v oboustranném Flying Probe testování, která překonává vnitřní omezení horizontálních systémů. PILOT V8 NEXT  je vybaven 8 elektrickými zkušebními testovými sondami (4 na každé straně), 2 Openfix  sondami (1 na každé straně), 2 napájecími sondami (1 na každé straně) a 2 CCD kamerami (1 na každé straně), 2 Thermal Scan senzory, 2 laserovými senzory, 2 LED senzory a celkem 20 dostupnými mobilními zdroji k otestování UUT.
Mobilní napájecí sondy jsou další důležitou inovací, která umožňuje napájení testovací jednotky bez dalších pevných kabelů, což umožňuje snadnou realizaci funkčního testu.

Testovací nástroje a techniky zahrnují:
 • FNODE analýzu netu testované jednotky
 • PWMON digitální analýzu netu
 • Vectorless testy (AUTIC a OPENFIX)
 • Continuity test k detekci otevřených cest a zkratů na PCB
 • PWMON digitální analýza netu
 • Vizuální testy pro přítomnost/absenci nebo rotaci komponentů
 • Možnost funkčního testování a Boundary Scan testu
 • On-board programovací nástroje pro digitální obvody
 • Možnost Thermal Scan
 • ALI: Automatická Laserová Inspekce pro přítomnost/absenci komponent a kompenzaci prohnutí DPS
 • LED Senzor pro měření intenzity a barevného rozlišení
Všechny tyto měřicí schopnosti a techniky lze kombinovat v jediném testovacím programu. Důležité inovace, jako jsou například testy orientované na net, FNODE a PWMON, poskytují vysoké pokrytí chyb s významnými úsporami z hlediska času nutného k programování a testování. Kromě toho se svými plně doplňujícími testovacími  zdroji může PILOT V8 NEXT využít zkušebních programů vytvořených na jakémkoli jiném Flying Probe systému SEICY, protože má schopnost testovat ve všech  Flying Probe konfiguracích (Pilot H4, Pilot V4).
 
VIVA > NEXT > SOFTWARE A MES MOŽNOST INTEGRACE
Stejně jako jakékoli jiné řešení SEICY, testovací systém PILOT V8 NEXT používá platformu VIVA  NEXT, která poskytuje dvě metody ověřování spravované pomocí grafického editoru MY VIEW:
 1. Standardní ověřování systému Windows
 2. Ověření nového uživatele VIVA , pomocí kterého může zákazník vybrat uživatele s různými oprávněními.
Vzhledem k tomu, že zákazník spravuje výrobní a materiálový tok prostřednictvím softwaru MES, může být PILOT V8 NEXT spojen se zákaznickým MES (výrobní systém zpracování) a díky svému proprietárnímu adaptéru může SEICA integrovat všechny zákaznické MES platformy.

PRŮMYSLOVÉ SLEDOVÁNÍ & PRŮMYSL 4,0
Informace a technologie potřebné ke sběru a analýze dat jsou klíčem k úspěšné digitalizaci výrobního procesu, který je jádrem koncepce Industry 4.0. Je třeba věnovat zvláštní pozornost energetickým úsporám a předvídatelnému sledování událostí. Canavisia, jedna ze společnosti SEICY, uvádí ShoeBox, neinvazivní řídící jednotku, která umožňuje kontrolovat spotřebu energie a snižovat náklady prostřednictvím sledování spotřeby, analýzy dat a plánování intervencí.
PILOT V8 NEXT > KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ
 • Maximálně precizní měření
 • Maximální přesnost umístění
 • Testování komponent od 01005 do 03015
 • Vhodný pro testování všech typů DPS
 • Extrémně rychlý testovací čas
 • Paralelní test
 • Vysoká úroveň sledovatelnosti (integrované čtení barkódu)
 • Připraven pro průmysl 4.0 (snadné vzdálené sledování a připojení k informačním systémům)
 • Automatické nakládání/vykládání
 • Single rack / Multirack
 • Automatický výběr testovacího programu
 • Automatické / manuální řešení
Robert Gajdůšek obchodní zástupce (testování, AOI, pájení v parách)
mobil
+420 724 512 929
email
r.gajdusek%a-t%pbt.cz

Máte dotaz? Napište mi.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.