PILOT H4 NEXT

PILOT H4 NEXT je horizontální řešení, které je k dispozici v manuální nebo automatické verzi. Plně kompatibilní s protokolem SMEMA, zajišťující úplnou automatizaci in-line testovacího procesu. Má architekturu, která umožňuje integraci dodatečných přípravku k rozšíření zkušebního pokrytí nebo k integraci jiných procesů, jako je On-board programování (OBP) digitálních součástí.
 

Pilot H4 je vybaven 4 mobilními elektrickými sondami, 1 mobilní sondou openfix, 2 barevnými kamerami CCD a celkem 7 mobilními testovacími zdroji, které jsou aplikovatelné pro kterýkoli bod na testovací jednotce. Zároveň může obsahovat 8 pevných analogových kanálů (option), 16 openfix kanálů a zdrojů napájení, které lze použít na UUT přes pevné sondy umístěné na mobilním plátu ze spodní strany desky. Rozvaděč ATE lze rozšířit o další analogové kanály, které lze připojit k volitelné vnější fixtuře s kontaktním jehlovým polem (TPM).
 
 • FNODE analýzu netu testované jednotky
 • Standardní analogové a digitální testování v obvodu
 • Vectorless testy (AUTIC A OPENFIX určené k testování IC)
 • PWMON Digitální analýzu netu
 • Continuity test k detekování zkratů a otevřených cest na PCB
 • Vizuální test na přítomnost, absenci nebo rotaci komponenty
 • Možnost funkčního testování a požití Boundary Scan
 • Možnost ALI: Automatická Laserová Inspekce na přítomnost nebo absenci komponent a kompenzaci prohnutí DPS
 • Možnost LED Senzoru pro testování intenzity a rozpoznávání barev
Všechny tyto měřicí schopnosti a techniky mohou být kombinovány v jediném zkušebním programu a tentýž zkušební program může být spuštěn s použitím Flying Probes nebo kontaktního jehlového pole fixtury, což uživateli dává maximální flexibilitu pro řízení měnících se požadavků výroby.
 
VIVA > NEXT > SOFTWARE A MOŽNOST INTEGRACE DO MES
Stejně jako jakékoli jiné řešení SEICA, testovací systém PILOT H4 NEXT používá platformu VIVA NEXT, která poskytuje dvě metody ověřování spravované pomocí grafického editoru MY VIEW:
 1. Standardní ověřování systému Windows
 2. Ověření nového uživatele VIVA , pomocí kterého může zákazník vybrat uživatele s různými oprávněními.
Vzhledem k tomu, že zákazník spravuje výrobní a materiálový tok prostřednictvím softwaru MES, může být PILOT H4 NEXT spojen se zákaznickým MES a díky svému proprietárnímu adaptéru může SEICA integrovat všechny zákaznické MES platformy.

PRŮMYSLOVÉ SLEDOVÁNÍ & PRŮMYSL 4,0
Informace a technologie potřebné ke sběru a analýze dat jsou klíčem k úspěšné digitalizaci výrobního procesu, který je jádrem koncepce Industry 4.0. Je třeba věnovat zvláštní pozornost energetickým úsporám a předvídatelnému sledování událostí. Canavisia, jedna ze společnosti SEICY, uvádí ShoeBox, neinvazivní řídící jednotku, která umožňuje kontrolovat spotřebu energie a snižovat náklady  prostřednictvím sledování spotřeby, analýzy dat a plánování intervencí.
Automatické řešení
 • Snadné připojení k nakládacímu / vykládacímu modulu
 • Umožňuje integraci vyhrazených rámů nebo vyhrazených přípravků
 • Nejvhodnější pro DPS s jednostranným testovacím přístupem
Manuální řešení
 • Umožňuje integraci vyhrazených rámů nebo vyhrazených přípravků
 • Nejvhodnější pro DPS s jednostranným testovacím přístupem
Systém uchycení DPSmanuální / automatické uchycení
Aktivní pracovní oblast500 × 400 mm manuální
 610 × 538 mm Automatický
Maximální velikost DPS1010 x 540 mm automatický
Minimální velikost DPS35 × 35 mm
Maximální tloušťka DPS7 mm
Minimální tloušťka DPS0,3 mm  manuální; 0,5 mm  automatický
Maximální výška komponenty40 mm
Automatický nakladačSMEMA kompatibilní
Rozteč
Pad minimální rozteč150 μm (6 mils)
Pad minimální velikost50 μm (2 mils)
Robert Gajdůšek obchodní zástupce (testování, AOI, pájení v parách)
mobil
+420 724 512 929
email
r.gajdusek%a-t%pbt.cz

Máte dotaz? Napište mi.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.