PILOT FX NEXT

PILOT FX NEXT  je tester určený speciálně pro testování panelů. Díky své mechanické architektuře, systém optimalizuje a sdílí testovací zdroje, včetně speciálních nákladných přístrojů a vyplňuje mezeru mezi testováním jehlovým kontaktním polem a Flying Probe testováním.

​PILOT FX NEXT testovací platforma od firmy Seica nabízí:
  • Testování v obvodu 
  • Funkční testování panelů.
LÉTAJÍCÍ JEHLOVÁ POLE PRO PANELY
Systém řady PILOT FX NEXT  poskytuje možnost přesouvat malou nízkonákladovou fixturu z jedné DPS na druhou, a účinně tak eliminovat potřebu jejich duplikace v tradičním systému. Mechanická architektura systému umožňuje testovací hlavě přenášející fixturu, otáčet se, a posunovat  v ose X a Y tak, aby vyhovovala jakékoli konfiguraci rozložení panelu.

TRACEBILITY
PILOT FX NEXT používá nejmodernější barevnou kameru, která následně po centrování značek  získá pořadové číslo každé jednotlivé DPS uvnitř panelu. V souladu s uživatelsky definovanými pravidly je k dispozici integrovaný marker pro označení testovaných DPS. Díky širokým zkušenostem SEICY v testování vysoko objemové výroby je testovací software VIVA schopen komunikovat s externími databázemi, což umožňuje plnou integraci PILOT FX NEXT systému do vlastního prostředí řízení výroby.

ROZŠIŘITELNOST
ŘADA PILOT FX NEXT obsahuje 19“ stojan pro integraci externích nástrojů, který zajišťuje rozšiřitelnost zdrojů pro nové aplikace: integrace vyhrazených programovacích modulů OBP, snímače pro  testování LED, Boundary Scan test a řízení komunikace pomocí standardních protokolů (například CAN, BUS, LIN), jsou pouze některé z možností, které lze implementovat.

CELOPANELOVÝ TEST ZA NÁKLADY JEDNÉ ZKUŠEBNÍ DPS

VŠECHNY ZAŘÍZENÍ PILOTNEXT > SERIES
jsou součástí řešení průmyslového monitorování "4.0 Ready". Monitorují spotřebu proudu, napájecí napětí, teplotu, indikátory světla a další parametry užitečné pro indikaci správného provozu, k zajištění prediktivní údržby a k tomu, aby systémy byly slučitelné s novými normami v současné době probíhající čtvrté průmyslové revoluce.
Max počet kanálů128
Rozměry fixtury12 × 12 cm nebo 21 × 21 cm
Rozměry paneluMinimálně 100 × 50 mm  
Maximum610 x 540
Šířka DPS0,8 – 7.0 mm
Váha DPS (max.)8 kg
Rozměry (š x h x v)170 x 180 x175 cm
Váha1300 kg
 
Robert Gajdůšek obchodní zástupce (testování, AOI, pájení v parách)
mobil
+420 724 512 929
email
r.gajdusek%a-t%pbt.cz

Máte dotaz? Napište mi.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.