COMPACT DIGITAL

Tester označovaný jako COMPACT DIGITAL NEXT > digitální testovací systém (DTS), je vhodný pro testování integrovaných obvodů pomocí vektorových technik a vyhrazených protokolů, jako je Boundary Scan, aniž by vylučoval potřebu kombinovat také testování v obvodu.

COMPACT DIGITAL je k dispozici ve třech verzích: COMPACT DIGITAL, COMPACT DIGITAL XL a COMPACT DIGITAL TOWER.

Je možné kombinovat následující testovací řešení: ICT (testování v obvodu, open/short, R/L/C, diody, tranzistory, fety, regulátory...), funkční testování, On-board programování a Boundary Scan.

Tyto testy probíhají na základě cutting-edge measurement system (založeném na interním modulu ACL- tento modul ACL obsahuje měřící a stimulační interní nástroje) a  VIVANEXT softwaru pro správu.

Technologie digitálního zpracování (DSP) integruje všechny testovací funkce a současně umožňuje plně automatizovaný testovací výkon.
Komunikace s hlavním počítačem přes optický kabel minimalizuje citlivost na vnější poruchy a  optimalizuje komunikaci mezi počítačem a systémovými prostředky.
Uživatel může použít intuitivní grafický software určený pro přípravu a spuštění funkčních testů: Quick Test.

DIGITÁLNÍ TESTOVÁNÍ AŽ DO 25 MHZ
Vedle faktu, že modul ACL již obsahuje 4 digitální kanály na každém TP (test pointu), SEICA v průběhu času vyvinula a vylepšila hardware pro digitální testování, čímž dosáhla výborných výkonů a funkcí integrovaných v modulu F50.
Je to 32 digitální kanálová deska s vysokým kmitočtem, který může dosahovat až 25 MHz.
Zahrnuje:
  • Digitální ovladače a senzory (s naprogramováním napěťového signálu do 12 V).
  • 4 pulsní generátory (1 na každých 8 kanálů)
  • 4 nezávislé frekvence
  • Boundary scan
"Flexibilita" skutečně otevřené a přizpůsobitelné testovací platformy
Prostředí VIVANEXT > umožňuje uživateli kombinovat ICT a funkční testy a prostřednictvím funkčního grafického prostředí, provede uživatele jednotlivými kroky při vytváření a provádění testovacího programu. Pro vytváření digitálních testů je k dispozici vyhrazené prostředí NVL (neutrální VIVANEXT > Language), kde je možné kontrolovat, odlaďovat a spouštět programy.
  • NVL umožňuje snadnou integraci a přímé použití standardních programovacích souborů Intel/Motorola (bin,. MOT,. Hex) v případě programování paměti (např. I2C, SPI, JTAG protokol).
  • Grafický nástroj, který nabízí možnosti získání tvaru vlny prostřednictvím externí sondy nebo interního kanálu, dále usnadňuje nastavení parametrů digitálního funkčního testu. Otevřená architektura softwaru VIVANEXT > umožňuje kompatibilitu s ostatními programovacími jazyky (např. Python, VBS) a softwarovými moduly jiných výrobců (EXE. a. DLL).
VIVA > NEXT > SOFTWARE A MOŽNOST INTEGRACE DO EMS
Stejně jako všechny řešení SEICY, COMPACT DIGITAL NEXT, používá platformu VIVA > NEXT >, která poskytuje dvě metody ověřování spravované pomocí proprietárního grafického editoru - MY VIEW:
  1. standardní ověřování systému Windows
  2. nové ověření uživatele VIVA, pomocí kterého může zákazník vybrat uživatele s různými oprávněními.
Vzhledem k tomu, že zákazník spravuje výrobní a materiálový tok prostřednictvím softwaru MES, COMPACT DIGITAL NEXT může být připojen k tomuto systému a díky svému proprietárnímu adaptéru může SEICA integrovat všechny zákaznické MES platformy.
SystémVIP Platform - Viva Next
Dostupné sloty28 (56 XL)
Počet analogových kanálůAž 1536 (až 3328 (1) XL)
Počet hybridních kanálůHybridní kanál (1:1): až 448
 Hybridní kanál (1:8): až 1024 (XL)
 Hybridní kanál (1:1): až 1024
  Hybridní kanál (1:8): až 2048 (XL)
Digitální úrovně ovladačeNízké výstupní napětí: -3 V
 Vysoké výstupní napětí: + 12 V
Maximální frekvenceDo 25 Mhz
Rychlost přeběhu Nastavitelná od 600 V/μs do 800 V/μs
Integrace napájení I/OAno
Výstupní proud200 mA maximum,
 100 mA kontinuální
Počet napájecích zdrojů8
Možnost funkčního testováníAno
Možnost On-board programováníAno
Možnost testu Boundary ScanAno, prostřednictvím interních zdrojů nebo
 integrací hardwaru od jiných výrobců
Rozměry (šířka × hloubka × délka)(600 x 1400 x 850) mm
 (1200 x 1520 x 850) mm (XL)
 
Robert Gajdůšek obchodní zástupce (testování, AOI, pájení v parách)
mobil
+420 724 512 929
email
r.gajdusek%a-t%pbt.cz

Máte dotaz? Napište mi.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.