VGSTUDIO MAX

Software pro průmyslovou tomografii

VGSTUDIO MAX od firmy Volume Graphics je vysoce výkonné programové vybavení pro vizualizaci a animaci (analýzu) objemových dat získaných průmyslovou tomografií (CT). Umožňuje uživateli vizualizovat získaná CT data a voxely v excelentní kvalitě vykreslení, a to i pro extrémně velké datové soubory na běžných počítačích. Software pracuje přímo s voxely, což vylučuje potřebu převodu voxelů do jiných datových formátů, jako jsou mraky bodů nebo polygonální sítě. 

Naše firma má vyškoleného certifikovaného školitele a nabízíme školení v českém jazyce: Analýza a vizualizace CT dat ve VG studio MAX.
Vizualizace
 • 3D vizualizace i velmi objemných souborů dat CT bez omezení. Soubory o velikosti 80 GB a větší jsou vizualizovány na počítačích s 64bit architekturou.
 • sledování světelného paprsku v reálném čase dává realistický obraz
 • kombinovaná vizualizace voxelů a polygonálních dat
 • libovolná orientace 2D řezů
 • 2D zobrazení řezů včetně rotace
 • zobrazení souboru dat v úrovních šedé
 • široká paleta možností 3D řezů
Měřicí nástroje
 • měření délky křivky
 • měření vzdálenosti
 • meření úhlů
 • režimy pro přichycení k povrchu, pro snadné zacházení s měřicími nástroji
 • výkonný nástroj pro generování podrobných popisů
 • vložení uživatelských poznámek ke každé měřené veličině
Oblasti aplikace
 • Měření i na těch nejobtížněji přístupných plochách (Coordinate Measurement Module)
 • Nedestruktivní zjištění defektů, porozoíty (Porosity / Inclusion Analysis Module)
 • Analýza vad podle specifikací P 201 a P 202 (Enhanced Porosity/Inclusion Analysis Modul)
 • Srovnání předmětu s CAD daty, datami sítě (.stl) nebo jinými daty voxelu (Nominal/ Actual Comparison Module))
 • Analýza tloušťky stěny: lokalizace ploch s nedostatečnou nebo nadměrnou tloušťkou stěny nebo šířkou mezery (Wall Thickness Analysis Module))
 • Automatizace pomocí modulárního použití maker v různých kontextech
 • Stanovení buněčných struktur v pórovitých pěnách a filtračních materiálech (modul pro analýzu struktury pěny)
 • Výpočet orientace vláken a dalších relevantních parametrů v kompozitních materiálech (modul pro analýzu kompozitního materiálu vláken)
 • Virtuální zátěžové testy pro nedestruktivní simulaci mechanického namáhání přímo na CT datách (Simulační modul konstrukční mechaniky)
 • Průtokové a difúzní experimenty např. Na CT skenování z porézních materiálů nebo kompozitních materiálů (Transportní fenoménový modul)
 • Rekonstrukce trojrozměrných svazků dat s využitím snímků pořízených CT scanerem (CT Reconstruction Module)
Vít Matuš obchodní zástupce
(zařízení pro podporu výroby SMT, inspekce)
mobil
+420 601 309 047
email
v.matus%a-t%pbt.cz

Máte dotaz? Napište mi.


Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.