Souhlas se zpracováním osobních údajů (Reference)

Identifikace správce


PBT Rožnov p.R., s.r.o. se sídlem: Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ostravě,
spisová značka C 5390,
IČ: 47972769

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „PBT“) jako správce zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:
 
 • jméno a příjmení 
 • titul
 • zaměstnavatel a Vaše pozice ve společnosti
 • kontaktní údaje (telefon, email, adresa…)
pro účely:
 
 • marketingové účely - prezentace společnosti
To vše také v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to vše po dobu 10 let (pokud poté svůj souhlas neprodloužím) či dokud jí nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím. 

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné. Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je výše uvedená společnost PBT.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením od společnosti PBT právo:
 • požadovat přístup k mým osobním údajům
 • požadovat opravu či výmaz mých osobním údajům
 • požadovat omezení zpracování
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů
Veškeré informace o mých právech jsou dostupné na našem webu.
 

Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to jedním z těchto způsobů:

 • prostřednictvím formuláře na webu
 • na poštovní adrese Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • e-mailem na adrese: pbt%a-t%pbt.cz
 • osobně v sídle správce.
Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti  PBT. Také mám právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.