S PoweR product

Firma S PoweR product, s.r.o. vznikla v únoru 1994 se sídlem v Bratislavě a výrobní pobočkou v Ostrom Grúni – maličké vesničce na středním Slovensku. Při zakládání firmy byl kladen důraz na vlastní vývoj, který byl jednou z podmínek postupu firmy k vytyčenému cíli: Být stabilizovanou, mezinárodně uznávanou firmou ve výrobě kvalitní elektroniky s vlastním vývojem.
Postupně se ve firmě vytvořily tři základní linie, do nichž byly soustředěny všechny marketingové, vývojové a výrobní kapacity: stabilizované zdroje, ultrazvuk,ostatní produkty, přičemž první dvě linie se výrazně podílejí na stabilitě firmy. V polovině devadesátých let se začala společnost více věnovat oblasti ultrazvuku. Na začátku to byly ultrazvukové generátory pro čističky dodávané na základě obchodních vztahů. Postupně se ale tato činnost rozvinula a v současnosti se firma S Power product věnuje nejvíce následujícím oblastem ultrazvukové čištění, ultrazvukové řezání, ultrazvukové zatláčení a ultrazvukové sváření.