BHGE

BHGE Measurement & Control je součástí firem BHGE (General Electric Company). Tato skupina byla vytvořena postupným získáváním společností, které se zabývají defektoskopií, nedestruktivním testováním (NDT), měřením a sledováním v průmyslu, a to za použití různorodých metod.

Takto byla začleněna do skupiny i firma Phoenix | x-ray, mladá a dynamická společnost, která za relativně krátkou dobu své existence získala vedoucí postavení mezi dodavateli rentgenových zařízení pro elektrotechnický průmysl. Paralelně zde probíhal i vývoj a výroba CT systémů, které mají přesah do všech oborů lidské činnosti. Začlenění pod GE pak došlo k dynamickému nárůstu ve všech směrech, díky vzájemnému využití výzkumných a vývojových kapacit.

Sídlo firmy GE Sensing & Inspection Technologies GmbH je v severoněmeckém Wunstorfu poblíž Hannoveru, kde se nachází i aplikační a demonstrační centrum. Její sortiment zahrnuje systémy pro rutinní kontrolu s vysoce sofistikovaným automatickým software, který dokáže automaticky vytřídit řadu vad, a systémy pro analýzu včetně zobrazení pro velmi vysoké zvětšení pod šikmým úhlem pohledu. Současný vrchol možností analýzy představují tomografické systémy schopné velmi vysokého rozlišení. Díky jedinečné konstrukci s dvojitými zdroji rentgenové záření, navíc v široké škále výkonů, pak pokrývají nejširší spektrum aplikací na trhu.