Odpájení

I když dovednost vytvářet kvalitní pájené spoje je velmi důležitá, stejně důležitá je i dovednost dobře odpájet. Každá elektronická sestava bude mít dříve nebo později závadu, která znamená odpájet vadnou součástku.

Nemusí jít jenom o vadnou součástku, může se vyskytnout studený spoj, případně nastane potřeba sestavu modifikovat. Jestliže odpájení není zvládnuto dokonale, může dojít k poškození plošných spojů, případně sousedních součástek, a oprava je potom časově i finančně náročná.
Odpájení spoje není vždy snadné. Pokud se spoj ohřívá příliš dlouho, je nanejvýš pravděpodobné, že dojde k poškození desky nebo součástky. Proto je třeba odpájení provádět opatrně a používat správné nástroje.


Vakuová stanice, odsávačky cínu

Nejdůležitějším nástrojem při odpájení je vakuová stanice. V naší nabídce naleznete pájecí stanice, které mají v sobě zabudovanou vakuovou jednotku (řada i-CON VARIO) nebo si můžete k těmto staniciím zakoupit extrení vakuovou jednotku a nástroj X-TOOL VARIO:
 
                     
                   
                    
                    
                     
Exitují také ruční pružinové odsávačky, které obsahují píst. Při uvolnění pístu ho pružina přitáhne, vytvoří se podtlak, který nasává vzduch skrz malou trysku. Spolu se vzduchem dojde k odsání pájky z pájeného spoje. Proto se těmto nástrojům často říká odsávačky cínu. I když jsou trysky vyrobeny z odolného platu (PTFE), podléhají opotřebení a je třeba je vyměňovat.

Kromě toho se musí odsávačka po každém použití vyčistit včetně trysky. Při opomenutí je další použití komplikované. Velkou nevýhodou ručních odsávaček je zpětný ráz. Když se píst pohybuje v jednom směru, je tendence pláště pohybovat se v opačném směru, čili k součástce. Často dojde k prudkému nárazu a otřesu opravovaného výrobku. Rovněž bývá obtížné udržet odsávačku na svém místě, aby byla odstraněna veškerá pájka.
Soldapult AS 196
Soldapult AS 196

Ersa VAC X

Odsávací knoty

Dalším způsobem, jak odstranit pájku z pájeného spoje, je použití odsávacích knotů. I když se to na první pohled nezdá, fungují neuvěřitelně dobře. Knot je tvořen z měděné pleteniny, která je napuštěna nepatrným množstvím tavidla.

Po přiložení knotu do pájeného spoje je pájka kapilárními silami odvedena do pleteniny knotu. Spoj zůstává čistější a bez pájky, než za použité odsávačky. Knot je ovšem finančně nákladnější, takže je vhodné většinu pájky odstranit odsávačkou a na dočištění použít knot.
Kromě toho, že proužek knotu lze použít pouze jednou, hlavní nevýhodou knotu je, že jeho zavedení do spoje vyžaduje trpělivost a opatrnost. Při zavádění mohou jednotlivé drátky knotu poškodit vodivou dráhu nebo nadzvednout pájecí plošku a ulomit se. Proto se vždycky přesvědčte, že je odstraněna nejenom pájka, ale i případné zbytky knotu.
 

Jak postupovat při odpájení s nástrojem X-TOOL

Tak, jako je potřeba získat dostatečnou rutinu při pájení, nejinak je tomu při odpájení. Někdy může být odpájení obtížnější, ale s dostatkem trpělivosti a delší praxí se vám to určitě podaří zvládnout.

Ersa natočila videa, kde vysvětluje, jak správně pájet, apod. Jedno z videí se také zabývá odpájením pomocí nástroje X-TOOL.