Další krok ke zvýšení kvality pájení vývodových součástek

Přinášíme Vám článek otisknutý v září 2017 ve firemním časopise Novinky firmy ROHDE & SCHWARZ, který přibližuje výběr zařízení pro selektivní pájení THT součástek. Jsme rádi, že jsme zařízení mohli dodat.
Na oddělení Osazování desek plošných spojů se používá nová technologie, kterou nemá žádný jiný závod v celém koncernu Rohde & Schwarz. Od června 2017 bylo spuštěno automatické selektivní pájení THT (vývodových) součástek. Novou technologií představí Václav Wirth, technolog na oddělení 3VB.

Osazené desky plošných spojů obsahují dva základní druhy součástek – SMT (bezvývodové) a THT (vývodové). Bezvývodové součástky jsou pájeny na automatických osazovacích linkách. Vývodové součástky bylo nutné pájet ručně nebo na vlně. S tím bylo spojeno několik komplikací a omezení. Ruční pájení je pomalý a nestabilní proces, výsledná kvalita zcela závisí na zkušenosti operátora. Na vlně lze automaticky zapájet pouze jednostranně osazené desky, pro zapájení oboustranně osazených desek je nutné vyrobit speciální přípravek. Výroba takového přípravku je však časově náročná a na některé sestavy ani přípravek vyrobit nelze. 

Oproti tomu nově pořízená technologie umožňuje automatické osazení a zapájení vývodových součástek bez použití speciálního přípravku. V praxi to znamená, že nyní můžeme automatizovat pájení sestav, které nebylo možné pájet strojně na vlně, a musely se pájet ručně. Nově instalované zařízení zvládá tři základní výrobní operace zcela automaticky. První je nanesení tavidla pouze do místa pájení. Následuje předehřátí sestavy na požadovanou teplotu. Závěrečným krokem je samotné pájení.

O koupi technologie selektivního pájení se uvažovalo již delší dobu. Konečným impulsem byla návštěva veletrhu Productronica na podzim roku 2015. Zde jsme si potvrdili úvahy o investici správným směrem. V lednu loňského roku jsme tedy začali poptávat a srovnávat potencionální dodavatele. Z pěti oslovených se do užšího výběru dostaly dvě německé firmy, které shodou okolností sídlí ve stejném městě. Vydali jsme se tak do německého Wertheimu, abychom si obě zařízení osobně na našich produktech vyzkoušeli. To byla nejsložitější etapa celého projektu. Nakonec volba padla na zařízení Versaflow 4/55 od firmy Ersa GmbH. Technologie byla zakomponována do výrobní linky Zero_Alfa a je v provozu od června 2017. Se zavedením jsme chtěli docílit zvýšení kvality našich produktů, snížení počtu defektů a snížení nákladů na obsluhu. Tyto požadavky selektivní pájení splnilo.

autor článku: Václav Wirth  
Hlavní výhody technologie selektivního pájení
 • Automatizace pájecího procesu
 • Pájení v dusíkové atmosféře
 • Vyšší kvalita v porovnání s ručním pájením
 • Opakovatelnost a sledovatelnost procesu
 • Strojní pájení součástek, které nelze pájet vlnou
 • Možnost strojně pájet nové výrobky bez pájecí masky
 • Flexibilita pro menší série a častou změnu produktu
 • Šetrné k životnímu prostředí
ERSA – Versaflow 4/55
 • In-line provedení
 • Změna produktu bez ztráty výrobního času
 • Formát DPS 508 × 508 mm (20" × 20")
 • Pájecí modul Y/Z automaticky nastavitelný
 • Zpracování více DPS v jednom stroji; v každém modulu stroje 1 DPS
 • Off-line programování - SW CAD Asistent