Ergonomie – více než jen pohodlí!

Ergonomie je věda o optimálním designu prostředí a výrobků tak, aby byly přizpůsobeny potřebám lidí, které používají. Termín, který vychází z řeckých slov ergon (práce) a nomos (přírodní zákony), vyjadřuje ideál, jenž obsahuje vše, co Vision Engineering navrhuje a vyrábí.

Vision Engineering sleduje tento model od prvotní myšlenky až po finální návrh a výrobu všech systémů.
Je to vášeň této společnosti pro ergonomický design, která odlišuje jejich mikroskopy a měřicí systémy od konkurence. Je to filozofie, která přináší vynikající přesnost, efektivitu, produktivitu a jedinečnou ergonomii u všech špičkových systémů, včetně  výrobků Lynx EVO a DRV-Z1.

Zdraví a produktivita operátorů

Při prohlížení předmětů pod běžným binokulárním mikroskopem musí uživatelé udržovat nepohodlnou statickou polohu. To může po určitou dobu vést k nepohodlí, které má měřitelný dopad na efektivitu a zdraví operátorů. Výsledkem je únava očí, svalové křeče a zranění, způsobená opakovaným namáháním. Tyto důsledky lze eliminovat optimální ergonomií.

Ergonomická pracovní poloha

Každý zaměstnavatel má vůči svým zaměstnancům povinnost péče a odpovědnosti. Dobré pracovní podmínky a nástroje přizpůsobené lidským potřebám mají pozitivní vliv na efektivitu zaměstnanců. Míry chyb jsou minimalizovány, zvyšuje se výkon a snižuje absence. Dobrý ergonomický design je proto nejen krásný, ale také dává smysl z ekonomického hlediska.

Volnost pohybu hlavy

Při sledování předmětů pod běžným mikroskopem jsou uživatelé nuceni udržovat nepohodlnou a nepřirozenou polohu, což má za následek ztuhlost a křeče krčních svalů. Vision Engineering je průkopníkem v oblasti mikroskopů bez okulárů (Dynascope a Expanded-Pupil-Technology), které uživateli umožňují sedět v uvolněné a přirozené poloze a pohybovat hlavou, aniž by musel mít oči přímo na okuláru. Už žádné namáhání očí!

Už žádné namáhání očí

Tradiční binokulární mikroskopy vysílají do očí uživatele intenzivní úzké paprsky světla, což způsobuje zúžení zornice. Toto opakované zužování a rozšiřování zornic jsou hlavní příčinou únavy očí při práci na mikroskopu. Ergonomické mikroskopy Vision Engineering umožňují uživateli vzdálit se až 38 mm, takže do očí dopadá i okolní světlo. Světlo vycházející z okuláru je distribuováno na velkou plochu, což umožňuje přirozenější pohled na objekt. 

Možnost nosit brýle

Tradiční mikroskopy vyžadují, aby si uživatelé během pozorování nebo kontroly sundali brýle (nebo ochranné brýle), aby mohli správně přizpůsobit oči okulárům. Bezokulárové mikroskopy od Vision Engineering mají tu výhodu, že operátoři mohou nosit brýle bez omezení. 

Snadná koordinace rukou a očí

Koordinace ruka-oko je nezbytná pro přepracování, opravy, manipulaci, přípravu a další aplikace, aby byla zajištěna přesnost a mobilita nástrojů a předmětů. S patentovanými pozorovacími hlavami mikroskopů od Vision Engineering sedí operátoři od okulárů dále, což zlepšuje jejich periferní vidění, takže mohou přirozeně koordinovat ruce a intuitivně používat nástroje.

Výhody ergomického pracoviště, resp. zařízení

1. Vyšší přesnost
Pohodlně usazený operátor vykazuje mnohem vyšší přesnost při posuzování součástek, což ve výsledku vede k vyšší spolehlivosti výrobku.

2. Produktivita
Správně ergonomicky zkonstruované pracoviště umožňuje operátorovi pracovat rychleji a v delších časových intervalech, což dramaticky zvyšuje výkonnost.
3. Bezpečnost
Ergonomicky navržené pracovní místo vylučuje nepohodlnou polohu, snižuje svalové napětí a zmírňuje únavu očí. Pracovní pohodlí přispívá k dobrému zdraví operátora a snižuje jeho pracovní absence.

4. Ziskovost
Zvýšená přesnost, produktivita a bezpečnost mají pozitivní vliv na výsledný zisk. Správný ergonomický design je nejen hezký, ale má i ekonomický smysl.

Návrh ergonomického pracoviště

1. Činnosti operátora
Je třeba posoudit každou činnost operátora, kterou bude na stanici provádět.

2. Výkon pracovní stanice, zařízení
Je třeba vyhodnotit výhody a nevýhody stávajícího systému pracoviště, resp. zařízení.
 
3. Selhání operátora
Kdy a jak selhává operátor? Jak předejít selhání operátora?

4. Možnosti systému
Jaké jsou možnosti optimalizace systému? Jaké jsou možnosti návrhu?
 


Udržování ergonomického pracoviště

1. Lidský faktor
Nový operátor pracuje novým způsobem. Zvýšené zatížení ovlivňuje jeho výkon → přehodnocení selhání operátora.

2. Změna postupů
Postupy se mění podle toho, jak jsou produkty přizpůsobeny ke zlepšení výkonu nebo jak se vyvíjejí požadavky na kontrolu kvality → přehodnocení činností operátora.
3.Rutinní posuzování rizik

Jakékoli rutinní posouzení rizik by mělo zahrnovat kontrolu návrhu pracoviště, aby bylo zajištěno, že nastavení je stále vhodné pro daný účel → přehodnocení výkonu pracoviště, resp. zařízení

4.Změny technologie
Technologie se neustále vyvíjejí a výsledkem jsou upgrady stávajícího vybavení nebo nákup nových systémů → přehodnocení systémových možností.
Ing. Václav Fiurášek obchodní zástupce
(AOI, inspekce, měření, skladování)
mobil
+420 602 579 951
email
v.fiurasek%a-t%pbt.cz