Co je to pájka?

Ačkoliv je pájka v elektronickém průmyslu hojně využívána pro připojování součástek a jejich upevnění na místě, měli bychom vysvětlit, co vlastně pájka je, abychom pochopili, na co je a jak ji co nejlépe využít.

Pájka je stěžejním prvkem v kterékoliv oblasti elektroniky, kde se provádí pájení. Vytváří mechanický a elektrický spoj, který je nezbytný pro upevnění součástek na svém místě v elektronické sestavě (DPS). I když mechanická pevnost je důležitá, pájený spoj musí především zajistit dobré elektrické propojení. Toho lze docílit pouze tehdy, když použitý materiál, tedy pájka, dobře vede elektrický proud.

Dalším požadavkem na materiál, z něhož je pájený spoj, je, aby se snadno, jednoduše a pohodlně používal. Pájka má na rozdíl od jiných slitin a čistých kovů tu výhodu, že se taví při relativně nízké teplotě. To znamená, že je maximálně vhodná pro montáže elektronických zařízení.

V naší nabídce je pájka ve formě pájecího drátu (také též nazýváno: trubičkový cín, cín na pájení, měkká pájka) a dále ve formě slitin - pájecích tyčí, které se používají u strojního pájení.

 

Co je vlastně pájka?

Pájka v tradičním pojetí je slitina cínu a olova. Existují různé druhy pájky podle toho, k jakým účelům se používají. Kromě využití v elektronickém průmyslu je známé její používání při klempířských pracích. Pájka pro elektroniku nejčastěji obsahuje 60 % cínu a 40 % olova, což se obecně označuje „pájka 60/40“. V chemické terminologii se jedná o eutektickou slitinu – taví se při nižší teplotě, než její jednotlivé složky.

Aby se vytvořily dobré spoje, je dále zapotřebí tavidlo. Tavidlo je kyselá směs, která odstraňuje oxidy v místě spoje a napomáhá pájce lépe pronikat a vytvořit pevný spoj. Tavidlo zpravidla vypadá jako hnědá kapalina nebo čirý gel, který může po zahřátí pájky vytvářet čpavé výpary s dráždivým účinkem. A to je důvod, proč by se mělo pájet v dobře odvětraném prostoru a nebo s pomocí odsávače pájecích zplodin.

U pájek s olovem se tavidlo používá jako samostatná složka, u pájek pro elektroniku je obsaženo v pájce. V elektronice se používá ve formě pájecího drátu. Pokud tento drát čistě rozříznete, uvidíte uprostřed průměru malé částečky tavidla. Množství tavidla v drátu je precizně stanoveno s ohledem na elektronické spoje a samostatné tavidlo by se nikdy nemělo používat.
 

Bezolovnaté pájky

Ve snaze redukovat množství olova z důvodu ochrany životního prostředí a zdraví se přistoupilo k používání pájek bez obsahu olova. Evropská směrnice stanovuje, že olovnaté pájky se nesmí používat ke komerčním účelům. To znamená, že pro kutily není dostupná.

Bezolovnaté pájky plně nahradily tradiční pájky s olovem. Prodává se široká paleta druhů. Jedním z nich je pájka se složením 99,3 % cínu a 0,7 % mědi, která má teplotu tání 227 °C, což je teplota blízká teplotě tání tradiční olovnaté pájky. Jiné prodávané druhy obsahují malou příměs stříbra. Je poněkud dražší, ale její teplota tání je 217 °C. Někdy se jí říká stříbrná pájka. Je však třeba si uvědomit, že množství obsaženého stříbra je opravdu mizivé. Tyto pájky se prodávají v cívkách, jako se prodávaly pájky olovnaté.

S bezolovnatými pájkami se pracuje stejně, jako s tradiční pájkou. I když jejich teplota tání je nepatrně vyšší, u běžných pájených spojů to nevadí, takže pro kutily její používání nepředstavuje žádný problém.


Průměry pájecího drátu

Pájka pro elektroniku se prodává ve formě pájecího drátu, takže při pájení s ní lze snadno manipulovat a aplikovat ji do místa požadovaného spoje. Drát se prodává v různých průměrech. Tenčí dráty jsou vhodné pro jemné práce, pro běžné pájení je ale vhodnější tlustší drát, protože se ho na vytvoření spoje spotřebuje menší kus.


Závěrem

Než se pustíte do montáže DPS, v první řadě musíte zvolit pájedlo, které se hodí pro zamýšlenou činnost, nikoliv typ pájky, s níž budete pracovat. Bezolovnaté pájky (podle nových nařízení) jsou velmi snadno dostupné v široké paletě variant.

Během pájení je třeba dávat pozor, aby horké pájedlo nezpůsobilo popálení nebo dokonce požár. Neméně důležité je dobré odvětrání pracoviště, aby nedocházelo ke vdechování škodlivých výparů. Při práci je nezbytné dodržovat obecné zásady bezpečnosti, aby nedošlo k žádnému poranění nebo ohrožení zdraví. Tak budete bezpečně sestavovat a pájet elektronické sestavy, na něž budete právem hrdí.