Automatizace versus pandemie

Vzhledem k tomu, že svět čelí jedné z nejvážnějších pandemií ve své historii, mnozí z nás pracují z domova a snaží se zůstat v bezpečí před COVID 19. I když je mnoho z nás doma, je důležité mít na paměti, že mnoho společností vyrábějících základní produkty stále provozuje svoje výrobní linky SMT, aby udržely svět zásobovaný nejnutnějším zbožím a službami. Kvůli pandemii však musí být postupy upraveny tak, aby byl zajištěn osobní odstup a bezpečnost zaměstnanců. Vzdálenost mezi pracovníky je nezbytně nutná.

Mnoho společností se obrací k automatizaci, aby jim pomohla minimalizovat počet lidí potřebných pro konkrétní úkoly. Mezi těmito společnostmi je mnoho uživatelů automatizovaných skladovacích systémů firmy Essegi. Podívejme se nejprve na úspory pracovní síly a to jak v číslech, tak v nákladech a pak se podívejme na výsledky reálných firem, které tuto technologii během pandemie používaly. Oproti jiným automatizovaným skladovacím jednotkám skříně Essegi poskytují uživatelům obrovskou výhodu. Skříně Essegi dodávají stohy součástek a mohou vyskladňovat a dodávat kompletní sady bez nutnosti přítomnosti operátora. Po elektronickém odeslání požadavku do skříní každá skříň vyskladní součástky potřebné pro tuto sadu, a když jsou všechny součástky vyskladněny, je přivolán operátor, aby sady ze všech skříní odebral a doručil na místo montáže SMT.

Jiné skladovací skříně dodávají do výdejního okna pouze jednu cívku nebo paletu a tato cívka nebo paleta musí být odebrána, než může být vyskladněna další. Z tohoto důvodu je nutná stálá přítomnost operátora, který každou součást z výstupu odstraní. Při vracení zbývajících cívek a palet zpět do skladu po dokončení výroby mají skříně Essegi opět výhodu, protože obsluha umístí do vstupu stoh cívek nebo palet a stiskne jedno tlačítko. Skříň Essegi pak odebere a uskladní všechny součástky, aniž by byla přítomna obsluha. U skříní jiného výrobce umístí obsluha do vstupu vždy jednu cívku a pak musí počkat, až bude odebrána, než může vložit další cívku nebo paletu. Opět platí, že při vracení součástek zpět na sklad musí být neustále přítomen operátor.

Pokud se používá více skříní, výhoda systémů Essegi se zvyšuje. Například výrobce, který používá čtyři skříně jiných značek, bude muset použít 2 až 4 operátory k odebrání sady materiálu z věží, nebo k doplnění komponentů, které zbývají po výrobním provozu. Pokud pracují dva operátoři, musí se rychle pohybovat mezi dvěma věžemi, aby odebrali nebo vrátili součástky. Jsou-li použity čtyři věže Essegi, bude sada vyskladněna a stohována každou věží a po dokončení výdeje skříně přivolají jednoho operátora, který odebere sadu z každé věže a dopraví ji na místo montáže.

Pro podrobnější objasnění budeme analyzovat výdej sady 120 součástek ze skladu:

Čtyři skříně Essegi, které spolupracují, vydají 120 součástek za 18 minut. Celková doba potřebná k obsluze je 80 sekund, což je 1,3 minuty (10 sekund na vytažení sady z každé věže a 40 sekund na doručení sad na místo montáže).

Čtyři další skříně jiných značek, které spolupracují, dokážou vydat 120 součástek asi za 18 minut za předpokladu, že je přítomen operátor a každou součástku odebere ihned po jejím vydání.
Doba potřebná u 4 operátorů je 4 440 sekund nebo 74 minut (18 minut pro každého operátora, který odebírá sadu, a 40 sekund pro doručení na místo montáže.
Doba potřebná pro 2 operátory (každý operátor vyloží 2 věže) je 2 240 sekund nebo 37,3 minut (18 minut pro každého operátora, který odebírá sady z 2 věží, a 40 sekund pro doručení na místo montáže.

Porovnejme náklady práce potřebné v tomto příkladu:

Za předpokladu plné pracovní síly 22,00 dolarů za hodinu a 50 sad vyskladněných a odebraných za týden jsou výpočty následující:

Essegi řešení 50 sad vyskladňuje 65 minut, 50 sad zbytků vrátí do skladu za 65 minut, 130 minut za týden = 2,17 hodin x 22,00 = 47,74 dolarů za týden v nákladech práce.
Skříň jiné značky se 2 operátory 50 sad vyskladní za 1 865 minut, 50 sad zbytků vrací do skladu 1 865 minut, 3 730 minut za týden je 62,15 hodin x 22,00, což je 1 367,30 dolarů za týden v nákladech na práci. Se 4 operátory se cena zdvojnásobí na 2 734,60 dolarů!

Vezmeme-li tedy v úvahu pouze scénář se dvěma operátory pro jinou značku, úspora za týden u Essegi činí 1319,56 dolaru týdně, tedy 68 617,12 dolarů za rok. Výhoda schopnosti skříní Essegi vyskladňovat sady bez přítomnosti operátora je velmi zřejmá. Ještě důležitější než každodenní úspory je, že při dodržování pravidel osobních odstupů v továrně má zásadní význam potřeba menšího počtu operátorů.
 

Operátor odebírá kotouč a čeká na další kotouč

Operátor odebírá součástky ze skladovací skříně


Zkušenosti zákazníků

Domníval jsem se, že by bylo zajímavé kontaktovat některé výrobce, kteří používají automatizované skladovací systémy firmy Essegi v každodenním provozu, abychom zjistili, jak se vyrovnávají se situací a jestli jejich systémy Essegi pomáhají řešit pandemii. Několik uživatelů Essegi souhlasilo, že si se mnou pro tento článek promluví, a já jsem souhlasil, že si jména firem nechám pro sebe.

Zákazník 1 – středně velká společnost EMS cca. 100 zaměstnanců na západním pobřeží

Tato společnost má pět výrobních linek SMT a specializuje se jak na návrhy desek, tak na rychloobrátkovou výrobu prototypů. Mnohé z jejich projektů jsou 3 až 5 denní. Jejich zásoby součástek jsou uloženy v osmi skladovacích skříních součástek Essegi, které provozují už asi tři roky. Na každé výrobní lince osazují asi sedm různých produktů denně, tedy celkem 35 produktů za den.

Pokud jde o osobní odstup, rozestupy linek SMT udržují obsluhu linek v minimální vzdálenosti 10 stop (cca 3 m) od sebe. Pomocí automatizovaných skladovacích skříní jsou k odebírání sad a jejich doručení do prostoru montáže zapotřebí pouze dva lidé. Tito lidé načasují svoje úkoly tak, že jedna osoba odebírá součástky na výstupu skladovací skříně, zatímco druhá osoba je ve výrobním prostoru, zavádí sady součástek a odebírá zpět součástky, které byly odstraněny z výrobní linky, pro vrácení zpět do automatizovaných skladovacích skříní. V přípravném prostoru má zákazník rozmístěné vozíky v bezpečném rozestupu. V prostoru pro sestavování a konečnou montáž využívají lidé každý druhou stanici a nechávají tak mezi sebou prázdnou stanici pro řádný odstup.

Této společnosti se daří vyrábět 75 až 80 % své běžné produkce i při současných distančních a bezpečnostních opatřeních. Ředitel se zmínil, že před instalací skladovacích skříní bylo k vyskladňování sad potřeba až osm lidí, což by podle současných předpisů o osobních rozestupech nebylo možné.

Zákazník 2 – společnost EMS s přibližně 200 zaměstnanci na Středozápadě

Tato společnost EMS pokračuje v provozu a vyrábí přibližně 70 % své produkce před Covidem 19. Denně nadále pracuje asi 170 zaměstnanců. Provádí se zvyšování vzdálenosti mezi zaměstnanci. Firma také vybavila všechny zaměstnance rouškami a pracovní prostory se sanují třikrát denně. Všechny osobní schůzky byly zrušeny a nahrazeny elektronickými virtuálními schůzkami.

Tato společnost využívá pět automatizovaných skladovacích skříní Essegi, které podporují čtyři výrobní linky SMT. Pouze jeden pracovník má na starosti odebírání součástek na výstupu skladovací skříně a doručování na místo montáže. Stejný pracovník sbírá cívky a palety se zbylými součástkami z dokončené montáže a vrací je do automatizovaných skladovacích skříní zpět k uskladnění. Vedení uvedlo, že nahradit činnost prováděnou skladovacími skříněmi, pokud by se nepoužívaly, by vyžadovalo další 2 až 3 zaměstnance. V této době nutných osobních odstupů je poměrně cenné, že úkoly zvládne jeden zaměstnanec. V současné době během pandemie dosahují přibližně 70 až 75 % objemu normální produkce.

Zákazník číslo 3 – EMS/OEM společnost se 120 zaměstnanci se sídlem v severozápadní části USA

Tato společnost EMS má 150 zaměstnanců a během pandemie pokračovala ve výrobě základních sestav. Používají 5 skříní Essegi a provozují 4 výrobní linky SMT. Všem zaměstnancům jsou poskytovány ochranné pomůcky a v pracovních prostorech byly zvýšeny osobní rozestupy. Sanace v pracovním prostoru se provádí během každé směny.

Pouze jeden pracovník má na starosti odebírání součástek na výstupu skladovací skříně a doručování na místo montáže. Vedoucí výroby řekl, že před přidáním skříní Essegi odebíralo a vkládalo sady součástek zpět do skladu 4 až 5 pracovníků. Poukázal na to, že při současných požadavcích na rozestupy by to nebylo možné a skříně jim umožnily udržet výrobu na 80 až 85 % objemu před pandemií.

Závěr

Je zřejmé, že schopnost skříní Essegi vyskladňovat kompletní sady součástek bez nutnosti přítomnosti obsluhy, dokud není vyskladňování dokončeno, nabízí uživateli víceré výhody. Velká úspora nákladů na pracovní sílu v porovnání potřebného času operátora u jiných značek. Během této pandemie se také projevila skutečnost, že k odebírání a vkládání sad je zapotřebí mnohem méně lidí, což má jasné výhody pro osobní rozestupy a zároveň firmám umožňuje stále udržovat vysokou úroveň výroby. Automatizace skladu součástek pomocí skříní Essegi umožnila mnoha společnostem úspěšně se vypořádat s problémy způsobenými touto pandemií.

Robert J Black Jr – Essegi Automation S.r.l