Webináře

Na této stránce budeme postupně aktualizovat webináře našich dodavatelů.
REGISTRACE
 
 • Čištění šablon – Osvědčené postupy - 17.9.2020 (11:00-11:45)
Špatný tisk pájecí pasty bývá často hlavním zdrojem chyb ve výrobním procesu. Čištěním šablony lze přitom snadno minimalizovat riziko chybného tisku pasty. V tomto webináři získáte přehled o různých možnostech čištění šablon pro zajištění konzistentní kvality tisku. Důraz je kladen na optimalizaci procesu čištění spodní strany šablony v sítotisku a na požadavky strojního čištění šablony.
 
 • Čištění DPS – sledování procesu- 23.9.2020 (11:00-11:45)
Pro zajištění stabilních výsledků čištění musí být proces čištění DPS monitorován. V tomto webináři se dovíte, jaké metody můžete používat pro sledování stavu procesních médií (čisticího roztoku a oplachové vody) a pro hodnocení čistoty povrchu Vašich DPS. Kromě toho získáte přehled o různých faktorech ovlivňujících životnost čistícího roztoku, které Vám pomohou odpovědět na otázku: „Kdy je potřeba vyměnit čisticí náplň v myčce?
 
 • Iontová chromatografie - 29.9.2020 (15:30-16:15)
Dostatečná úroveň čistoty elektronických sestav (PBA) hraje významnou roli nejen v procesu lakování (přilnavosti ochranného laku), ale především v prevenci před vznikem poruch v důsledku hygroskopických a korozívních nečistot. Iontová chromatografie (IC) představuje jednu z extrakčních metod, kterou lze využít pro analýzu iontové čistoty elektronických sestav a pro posouzení, jak bude sestava fungovat ve vlhkém prostředí. Metoda stanovení byla zavedena sdružením IPC. V tomto webináři se blíže seznámíte s využitím iontové chromatografie v praxi a jaký ovlivňují parametry (teplota, doba, složení směsi) extrakci iontů z povrchu elektronických sestav.
 
 • Technická čistota v elektronice - přehled - 1.10.2020 (11:00-11:45)
S rostoucí hustotou osazení a stále menšími rozměry součástek se všeobecně zvyšuje citlivost elektronických sestav na vnější prostředí. Nejen zbytky po pájení jako kalafuna nebo soli, ale i přítomnost mechanických nečistot mohou zásadním způsobem ovlivnit a zkrátit funkčnost elektronické sestavy. V tomto webináři se dovíte, jaké normy se vztahují na technickou čistotu a jak mohou být mechanické částice analyzovány a vyhodnocovány. Kromě toho jsou zde diskutovány opatření vedoucí ke snížení kontaminace částicemi a přístupy pro posuzování rizika selhání sestavy způsobené částicemi.
   


 
Chraňte své zaměstnance – odsávejte nebezpečné výpary po ručním pájení! - 15,9,2020 (9: 30-11: 00)
Po shlédnutí webináře budete vědět ...
 
 • o nebezpečí výparů po ručním pájení na pracovišti,
 • efektivní možnosti odsávání a filtrování těchto výparů,
 • řešení na míru od Ersy a její výhody
 • REGISTRACE
 

Vady v nanášení pájecí pasty a jejich důsledky v SMT lince - 1.10.2020 (10: 00-11: 00)

 • Příklady defektů – jejich analýza
 • Rozpoznání, identifikace a oprava chyby v procesu nanášení pájecí pasty
 • Následné vady a jejich prevence
   
 • REGISTRACE

Optická kontrola - Snížení vad v elektronické výrobě - ​​1.12.2020 (10: 00-11: 00)

 • Pomoc místo kontroly
 • Vliv intervalů čištění a kalibrace na kvalitu testu
 • Detekce vad
   
 • REGISTRACE
 

Ersa Reflow pece a Vakuum proces - 16.12.2020 (10: 00-11: 00)
 
Webinář bude věnován tématu využití vakuové technologie v reflow pecích Ersa a jeho vlivu na redukci tvorby voidů.

Společnost Vision Engineering se spojila s odborníky v oboru SMT, aby Vám přinesla sérii webinářů FREE Electronics Academy, které se podrobně věnují problémům, které mají vliv na montáž DPS. 

Většinu seminářů vede anglický expert na SMT Bob Willis, který se již léta věnuje problematice DPS. 

Učte se od odborníků. Dozvíte se mnoho informací k inspekci, jak identifikovat a odstranit závady, zlepšit kvalitu a snížit náklady.

Témata webinářů:

Všechny webináře již v minulosti proběhly, ale můžete se na ně podívat zdarma ze záznamu. Pro sledování videa se musíte registrovat na stránce a na stejné stránce se po registraci dané video zpřístupní.